فروش سالن واقع در جاده مخصوص

اجاره / فروش
? جاده مخصوص کرج
? ۱۴۰۰۰ متر زمین
? ۳۰۰۰ متر سوله

شماره تماس:09202020444
✳️ مناسب سازمانی فلزی