اجاره کارگاه شهرک صنعتی

09165994175

شوشتر

متراژ:۲۵۰۰

قیمت:توافقی

کارگاه نیمه ساخت در شهرک صنعتی / فروشی

28/01/1398 15:30