اجاره سوله واقع در جاده مخصوص

اجاره سوله
اجاره سوله جاده مخصوص کرج
? جاده مخصوص کرج
? ۸۰۰۰ متر زمین
? ۲۵۰۰ متر سوله

شماره تماس:09202020444