اجاره سوله در شهرک صنعتی

۰۹۱۲۱۴۶۹۸۹۱

متراژ:۱۵۰۰

ودیعه:۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

اجاره:۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

سوله ای به مساحت 1500 متر واقع در زمینی به مساحت 2800 متر ، دو عدد جرثقیل ثقفی پنج تن نصب در سوله ،300 آمپر برق صنعتی،100متر اداری واقع در شهرک صنعتی شورآباد