اجاره سوله در اصفهان

600مترسوله اجاره ای

09137958141

اصفهان مشتاق سوم

متراژ

۶۰۰

ودیعه

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

اجاره

۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان

500مترخودسوله هست و60مترحیاطوساختمان اداری دارای امکانات کامل

24/01/1398 08:37