اجاره سوله ۶۰۰۰مترجاده مخصوص

اجاره سوله ۶۰۰۰مترجاده مخصوص

مساحت کل: ۲۴۰۰۰ متر مربع

جواز: صنعتی          کاربری: صنعتی        آب:دارد      برق: ۴۰۰ آمپر        تلفن: دارد          گاز: دارد

مساحت اداری: ۶۰۰ متر           ارتفاع سالن: ۱۰ متر

اجاره قابل قابل تبدیل

شماره تماس: ۴۸۲۰۰-۰۲۱ 

شماره تماس:09202020444

اجاره,اجاره سالن سوله,اجاره سوله,اجاره سالن,اجاره جاده مخصوص کرج,اجاره سوله جاده مخصوص کرج,اجاره سالن سوله جاده مخصوص کرج