اجاره سوله ۴۰۰متری یافت آباد

اجاره سوله ۴۰۰متری یافت آباد

مساحت کل: ۶۰۰ متر مربع 

دارای ۲۰۰ متر بالکن          اداری: ۴۰-۳۰ متر مربع  

ودیعه: ۱۰۰ میلیون تومان             اجاره ماهاینه: ۱۵ میلیون تومان

شماره تماس:09202020444