اجاره سوله و سالن جاده قدیم کرج

اجاره سوله و سالن جاده قدیم کرج

کد ملک :۳۸۲۳۹

مساحت کل ۲۵۰۰/ مساحت سالن۴۰۰/مساحت دفتری:ندارد /سرایداری:

برق :  دارد      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

ودیعه ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان/  اجاره ماهیانه :۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
سالن سوله جاده مخصوص ,اجاره سالن جاده مخصوص,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره جاده قدیم کرج,سالن جاده قدیم کرج,سوله جاده قدیم کرج,سالن سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله,اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سوله جاده مخصوص,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سالن سوله جاده مخصوص کرج ,جاده مخصوص,جاده مخصوص کرج