اجاره سوله و سالن آزادگان

اجاره سوله و سالن آزادگان

کد ملک :۳۷۹۹۰

مساحت کل :۱۰۰۰۰۰ / مساحت سالن: ۲۲۰۰۰/مساحت دفتری: /سرایداری:

برق :  دارد      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

بدون ودیعه و اجاره کانتینر ۳۵۰/۰۰۰ تومان و سوله ۵۰۰/۰۰۰ تومان
اجاره سالن سوله آزادگان ,فروش سالن آزادگان,فروش سالن آزادگان، سوله فروش آزادگان,فروش سالن  آزادگان,فروش سوله و سالن  آزادگان,سوله فروش  آزادگان ،سالن سوله فروش  آزادگان