اجاره سوله و انبار واوان

جاره سوله و انبار واوان

کد ملک :۳۷۹۱۳

مساحت کل :۱۳۰۰ / مساحت سالن:۶۰۰ /مساحت دفتری:۳۵ /سرایداری:

برق :  دارد تک فاز      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

ودیعه :۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان        / اجاره ماهیانه :۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده واوان؛اجاره سالن جاده واوان,اجاره سوله جاده واوان,اجاره سالن سوله جاده واوان٫سالن جاده واوان