اجاره سوله در یافت آباد2000متر

کد فایل: 19104

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 22000 آب: لوله کشی ، متراژ سوله: 2000 ، برق: تک و سه فاز گاز: داردتعداد خط تلفن: 4 وضعیت سند: 6 دانگ