اجاره سوله در گلگون220متر

کدفایل:41900/مساحت کل 288متر/سالن 220متر/32آمپربرق/90متر اداری/ودیعه:30میلیون تومان/اجاره:8/500میلیون تومان/شماره تماس:09123867636/