اجاره سوله در کهریزک 150متر

کد فایل: 35032 ،
نوع کف سالن: سرامیک ،
آب: دارد
متراژ سوله: 150
برق: 3 فاز
مساحت اداری: 25 ،
گاز: دارد
وضعیت سند: 6 دانگ
شماره تماس:09202020444
قیمت:کارشناسی