اجاره سوله در کرج650متر

کدفایل:41750/

25آمپربرق/امکانات کامل/50متر زیرزمین/قابل تبدیل/

ودیعه:450میلیون

شماره تماس:09202020444