اجاره سوله در چهارراه ایران خودرو75متر

کد فایل: 37406

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 75 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: دارد متراژ سوله: 75 برق: آمپر25 گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: 4/5 ،