اجاره سوله در چهاردانگه1000متر

کد فایل: 37191

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 1000 آب: دارد ،متراژ سوله: 1000 ، برق: دارد گاز: دارد تعداد خط تلفن: دارد