اجاره سوله در محمدشهرکرج10000متر

کد فایل: 36860 ،

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 10000 ، آب: چاه ، متراژ سوله: 500 ، برق: 50 آمپر ، نوع کاربری: پرورش ماهی