اجاره سوله در فدائیان اسلام250متر

کد فایل: 37031

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 3500 آب: شهری و چاه متراژ سوله: 2500 برق: 500 آمپر سه فاز مساحت اداری: 90 ، گاز: دارد تعداد خط تلفن: دارد