اجاره سوله در شهرک صنعتی پایتخت2000متر

کدفایل:41917/مساحت کل:22000متر/2000متر سالن/150آمپربرق/ودیعه:100میلیون تومان/اجاره:20میلیون تومان/شماره تماس:09202020444/