اجاره سوله در شهرک صنعتی نصیرآباد1900متر

کد فایل: 36911 ،

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 2200 ، ، آب: دارد متراژ سوله: 1900 ، نوع کف محوطه: ، برق: ترانس65 ، نوع کاربری: صنعتی ، ارتفاع تاج سوله: 5/7