اجاره سوله در شهرک صنعتی فیروزکوه4046متر

کدفایل:41926/برق 3فاز/دارای امکانات چاه آب و…/سند ششدانگ/1000متر اداری و نگهبانی/با دستگاه آلات/ودیعه:500میلیون تومان/اجاره:30میلیون تومان/ بدون دستگاه قیمت کمتر است/شماره تماس:09202020444/