اجاره سوله در شمس آباد 2200متر

کدفایل:41998

مساحت کل:3660متر

مساحت سوله:2200متر برق:400آمپر مساحت دفتری:500متر مساحت نگهبانی:60متر

مبلغ ودیعه:60/000/000 میلیون تومان مبلغ اجاره:12/000/000 میلیون تومان

شماره تماس:09123867636

مشاور شما:رفیعی