اجاره سوله در شادآباد1200متر

کدفایل:42042/مساحت کل:مشاع/سوله:1200متر/برق:3فاز/50متر اداری/ اجاره:42 میلیون تومان/ تلفن:09123867636/