اجاره سوله در رباط کریم 450متر

کد فایل: 36946

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 3000 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: تانکمتراژ سوله: 450 ، برق: 25 ، مساحت اداری: 50 ، گاز: تا سر ملک ، ارتفاع دیوار: 4/5