اجاره سوله در جاده قدیم145متر

کدفایل:41853/مساحت کل:220متر/145متر سالن/50آمپربرق/امکانات دارد/ودیعه:20میلیون تومان/اجاره:5میلیون تومان/شماره تماس:09123867636/