اجاره سوله در خاتون آباد 490متر

کد فایل: 34802 ، متراژ کل زمین: 760 ، ، آب: شهری ، متراژ سوله: 490 ، برق: 200آمپر: تلفن: دارد ، وضعیت سند: اوقافی شماره تماس09202020444 قیمت کارشناسی