اجاره سوله در جاد قدیم خلیج850متر

کد فایل: 36922 ، :

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 15000 ، ، متراژ سوله: 850 ، برق: 100آمپرگاز: دارد ، ارتفاع دیوار: 8 تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: 8