اجاره سوله در جاده مخصوص600متر

کدفایل:41680/مساحت کل:1600متر/سالن:600متر/100آمپر/سند:6دانگ/230متر اداری/ودیعه:100میلیونتومان/اجاره:23میلیون تومان/شماره تماس:09122082876/