اجاره سوله در جاده مخصوص3000متر

کد فایل: 37496

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 5000 آب: دارد متراژ سوله: 3000 برق: 3فاز تعداد خط تلفن: دارد