اجاره سوله در جاده مخصوص2500متر

کد فایل: 37352

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 3500 متراژ سوله: 2500