اجاره سوله در جاده مخصوص19هزار متر

کد فایل: 36989

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 25640 آب: چاه آب و شهری متراژ سوله: 19000 برق: یک مگاوات ، نوع کاربری: صنعتی ، مساحت اداری: 1500 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: 6 تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: 5/7