اجاره سوله در جاده قدیم1200متر

کد فایل: 37121

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 3000 آب: دارد متراژ سوله: 1200 برق: 350آمپر مساحت اداری: 100 ، گاز: دارد