اجاره سوله در جاده قدیم1100متر

کدفایل:41587/مساحت کل:2500متر/سوله:1100متر/برق 3فاز/150آمپر برق/قیمت کارشناسی/09202020444/