اجاره سوله در جاده قدیم10هزار متر

کدفایل:41805/مساحت کل:50000متر/سالن:10000متر/دارای امکانات/1000متراداری/ قیمت:کارشناسی/شماره تماس:09125100139/