اجاره سوله در جاده قدیم 3500متر

کدفایل:41767/مساحت کل:6500متر/سالن:3500متر/450آمپر برق/600متر اداری/ودیعه:40میلیاترد تومان/اجاره:90میلیون تومان/شماره تماس:09194801452/