اجاره سوله در جاده قدیم قم500متر

کدفایل:38096/مساحت کل:1000متر/سوله:500متر/25آمپربرق/

ودیعه:50میلیون

اجاره :12میلیون تومان

شماره تماس:09202020444