اجاره سوله در جاده شهریار 1000متر

کد فایل: 37027

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 4000 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: شهری متراژ سوله: 1000 برق: 250 مساحت اداری: 70 مساحت نگهبانی: 70 ، تعداد خط تلفن: 2 خطجرثقیل سقفی: 5 تن