اجاره سوله در جاده احمدآباد 500متر

کدفایل:42085

مساحت کل:1000 مساحت سالن:500 کاربری:صنعتی برق:100آمپر

دفتری:50متر

قیمت ودیعه:100/000/000میلیون تومان اجاره ماهانه:12/000/000میلیون تومان

مشاور شما:آقای رفیعی

شماره تماس:09123867636