اجاره سوله در اتوبان قم160متر

کد فایل: 18686

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 1118 ، نوع کف سالن: ، آب: دارد چاه متراژ سوله: 160 برق: 50 آمپر سه فاز ، نوع کاربری: صنعتی