اجاره سوله در آزادگان 270متر

کدفایل:41778/سالن:270متر/مشاع/ 25آمپر برق/جهت انبار/ودیعه:30میلیون تومان/اجاره:3/500میلیون تومان/شماره تماس:09125100139/