اجاره سردخانه صنعتی در دزفول


۰۹۱۲۰۱۵۵۲۱۴

محلدزفول

سال ساخت

۱۳۹۴

تعداد اتاق

چهار

متراژ

۸۰۰

ودیعه

توافقی

اجاره

توافقی

سردخانه صنعتی زیرصفر جهت نگهداری موادپروتئینی و…

27 فروردین 1398 12:59