اجاره سالن و سوله همت شرق

اجاره سالن و سوله همت شرق

کد ملک :۳۹۲۷۷

مساحت کل :۱۱۰۰ / مساحت سالن:۱۰۰۰ /مساحت دفتری:۵۰ /سرایداری:دارد

برق :  دارد۱۵۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

ودیعه :  ۱/۲۰۰میلیارد تومان رهن کامل و قابل تبدیل