اجاره سالن و سوله قرچک ورامین

اجاره سالن و سوله قرچک ورامین

کد ملک :۳۹۲۱۸

مساحت کل :۵۰۰۰۰ / مساحت سالن:۱۰۰۰۰

برق :  دارد ۱۰۰آمپر     /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

 اجاره ماهیانه :متری ۶هزار تومان
هر کدام از سوله ۱۵۰۰ متر میباشد.

تلفن تماس: 09202020444

اجاره سالن سوله,اجاره سالن,خرید سوله,اجاره ورامین,اجاره سالن ورامین,اجاره سوله ورامین,اجاره سالن سوله ورامین,سالن سوله ورامین,سالن ورامین,سوله ورامین,اجاره سالن و سوله ,اجاره سالن و سوله ورامین,اجاره سالن وسوله ورامین,سالن وسوله ورامین,سالن و سوله ورامین,