اجاره سالن و سوله شهرک ایوانکی

www.hisanat.comاجاره سالن و سوله شهرک ایوانکی

کد ملک :۳۹۰۸۷

مساحت کل : ۱۰۰۰۰/ مساحت سالن:۱۲۰۰ /مساحت دفتری: ۲۰۰/سرایداری:دارد

برق :  دارد۴۰۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

ودیعه :۱۰۰میلیون        /  اجاره ماهیانه: ۱۰میلیون

تلفن تماس: 09202020444

اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره شهرک صنعتی ایوانکی,اجاره سالن ایوانکی,اجاره سوله ایوانکی,اجاره سالن سوله شهرک صنعتی ایوانکی ٫سالن شهرک صنعتی ایوانکی