اجاره سالن و سوله جاده مخصوص

اجاره سالن و سوله جاده مخصوص

کد ملک :۳۹۲۱۲

مساحت کل :۵۰۰ / مساحت سالن:۲۸۰ /مساحت دفتری: ۱۱۰/سرایداری:۸

برق :  دارد۵۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  ندارد  /   آب :   دارد

ودیعه : ۵۰میلیون تومان       /  اجاره ماهیانه :۱/۵۰۰میلیون تومان

تلفن تماس: 09202020444

اجاره سالن سوله جاده مخصوص ,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سوله جاده مخصوص کرج,اجاره جاده کرج,سالن کرج,سوله جاده قدیم کرج,سالن سوله جاده  کرج,اجاره سالن سوله,اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سوله جاده مخصوص شهید لشکری,اجاره سالن جاده مخصوص کرج شهید لشکری,اجاره سالن سوله جاده مخصوص کرج شهید لشکری ,جاده مخصوص,جاده مخصوص کرج شهید لشکری