اجاره سالن سوله جاده مخصوص

اجاره سالن سوله جاده مخصوص

کد ملک :۳۸۲۹۲

مساحت کل : ۵۰۰۰/ مساحت سالن: ۲۰۰۰/مساحت دفتری:۳۵۰ /سرایداری:دارد

برق :  دارد ۴۰۰آمپر     /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

ودیعه : ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان       /  اجاره ماهیانه :۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
اجاره سالن و سوله جاده مخصوص,اجاره سالن سوله جاده مخصوص,اجاره سالن وسوله جاده مخصوص,اجاره سالن  سوله جاده مخصوص کرج