اجاره سالن واوان

اجاره سالن واوان

کد ملک :۳۷۵۰۸

مساحت کل : ۶۰۰۰/ مساحت سالن: ۰/مساحت دفتری:۶۰ /سرایداری:دارد

برق :  دارد   ۳۲ آمپر     /   تلفن :  ندارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

ودیعه :     ۵۰/۰۰۰/۰۰۰   / اجاره ماهیانه : ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان                 
اجاره سالن,اجاره ,اجاره  سوله,اجاره جاده واوان,اجاره سالن جاده واوان,اجاره سوله واوان,اجاره سالن واوان ،سالن و سوله اجاره واوان