اجاره سالن شهرک صنعتی سیمین دشت

کدفایل:41301

مساحت کل:2200 سالن:1000 آب:دارد برق:250آمپر سند:6دانگ

قیمت:کارشناسی

شماره تماس:09202020444