اجاره سالن سوله جاده قدیم

اجاره سالن سوله

سالن سوله

کد ملک :۳۸۵۳۳

مساحت کل : ۱۵۰۰/ مساحت سالن:۱۲۰۰ /مساحت دفتری:۱۰۰ /سرایداری:دارد

برق :  دارد۱۰۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

شماره تماس :09202020444

ودیعه : ۱۵۰میلیون       /  اجاره ماهیانه :۲۷میلیون
سوله,اجاره سوله,اجاره سالن سوله ,سالن سوله,اجاره سالن وسوله,اجاره سالن سوله,اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده قدیم کرج,اجاره سالن جاده قدیم کرج,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج ،سالن اجره جاده قدیم کرج