اجاره سالن سوله در پرند ۲۲۰۰ متر

خانم ها: بخشی و تاجیک
تلفن: ۰۲۱۴۸۲۰۰
کد: ۴۰۴۵۱/س
آدرس: پرند
مساحت کل: ۱۰۲۰۰ متر- مساحن سالن: ۲۲۰۰ متر- دارای مجوز آب، برق ۱۰۰A، تلفن و گاز
نوع سند: دفترچه- ارتفاع سالن: استاندارد
ودیعه: ۲۰۰ میلیون تومان | اجاره ماهیانه: ۲۰ میلیون تومان